Fejlfinding spild

FØLG DE 10 RÅD FOR EFFEKTIV TÆRSKNING…

  1. Afgrøde vurdering:
  1. Indstillinger:
  1. Skærebord:
  1. Omdrejninger:
  1. Materiale flow:
  1. Hastighed:
  1. Indstillinger tips:

Eksempel: (Hvede høstning) anbefalet rotor hastighed 800-1180, start med 1180 o/min, derefter reduceres omdrejninger, indtil resultatet er tilfredsstillende. Derved holdes kapaciteten oppe på maskinen.

  1. Solde:

Nederste og øverste solde, skal være så meget åbne som muligt. Indstillinger vurderes ud fra færdigvare, samt retur materiale.

Undersold: For lukket, stor retur mængde. For åben, giver dårlig færdigvare kvalitet.

Oversold: For lukket, øget spild, materialet kan ikke komme ned gennem soldet. For åben, overbelastning af nederste sold.

  1. Luft:
  1. Retur:

Forklaring til forkortelser

Høst forhold spild / belastning

Check broer for tilstopning Juster rotor hastighed Juster bro afstand Juster rotorhus vanger
Tærske bro modul Juster blæserhastighed Juster øverste sold Juster nederste sold
Udskiller bro modul Kørselshastighed Juster forrenser sold

Høst Forhold:

Type:

Logo Header Menu